تبلیغات
نامبر وان 1 NUMBER ONE - قسمت.....

قسمت.....

تنهایی ام را با کسی قسمت نخواهم کرد . . .

یک بار قسمت کردم ، چندین برابر شد . . .

کاش میشد چشمانم را می بستم و اول زمستان باز میکردم . . . .
امسال بی تو تحمل نبودنت را در پایِیز ندارم

_________________________________________________________

مهم نیست عمر کوتاه باشد یا بلند . . .
مهم  . . . مهم نفسهایی ست که بی تو بلند و با تو کوتاه کشیده میشود. . .

_________________________________________________________

به قول فروغ شهامت میخواهد سرد باشی و گرم بخندی  . . .
آنقدر از حادثه پرم که وقتی به خانه میرسم تلویزیون لم میدهد روی کاناپه تا مرا تماشا کند . .

_________________________________________________________


دستهایم را محکمتر فشار بده نازنینم . . .
اینجا خیلی ها سر جدایی تو و من شرط بسته اند . . .

_________________________________________________________


خدایا . . .
این بود دنیایی که به خاطرش به شکم مادرمان لگد میزدیم . . .

_________________________________________________________

از بس خوابت را دیده ام دیگر نمیگویم خوابم می آید . . .
میگویم یارم می آید . . .
وعده ما همان رویای همیشگی . . .

_________________________________________________________


آدامسمو با اون همه شیک بودنش بعد از نیم ساعت کفشم له میکنم . . .
تو که جای خود داری لعنتی . . .

________________________________________________________
گفتند
بـــــاد آورده را
بـــاد مـــی بـــرد،
امــــا
تـــو کـــه
بـــا پــای خـــودت آمــده بــودی ..

________________________________________________________________
گوشهایم را می گیرم ...
چشم هایم را می بندم ...
و زبانم را گاز می گیرم ...
ولــــی ...
حـــریـــفِ افکارم نمی شوم ...
چقـــدر دردنــــاک است ...
فــهــمــیــدن !

________________________________________________________________
اهی دلم می خواهد

... وحشیانه غرورت را
پاره کنم!
قلبت
را در مشتم بگیرم
و
بفشارم
.
تا حال مرا لحظه ایی بفهمی...!


_______________________________________________________________

با توام . . . . بفهم . . .
دلگرمی میخواهم نه سرگرمی . . .
بفهم . . .

________________________________________________________________
کثیف ترین چاپلوسی

زمانی است

که مردی یا زنی به خاطر

طبیعی ترین نیازش

به معصومی بگوید

دوستت دارم_________________________________________________________________________________
گاهی سکوت

یعنی اما … یعنی اگر …

یعنی هزار و یک دلیل که “دل” میترسد بلند بگوید …

_______________________________________________________________________
باید بازیگر شوم ،

آرامش را بازی کنم

باز باید خنده را به زور بر لبهایم بنشانم

باز باید مواظب اشک هایم باشم

باز همان تظاهر همیشگی ” خوبم … ”


_________________________________________________________________________________

آنقدر در تـــــــــــو غــرق شـــده ام..
که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرىاحســـاس خیانــت میـــکنم!!
عشـــــــــــق یعنى همین...

موضوع: اشعار-قطعه های ادبی وسایر موضوعات،
[ جمعه 10 خرداد 1392 ] [ 01:09 ق.ظ ] [ مهدی ]