تبلیغات
نامبر وان 1 NUMBER ONE - صبح هم ماجرای ساده ایست

صبح هم ماجرای ساده ایست

نـتــرس از هجـــــ ـــ ـوم حـضــــــ ــــ ــورم ..

چــــیزی جــــ ـــ ـز تـــنــهایی با من نیـــستـــــ ـــ ـ ..
هر روز تكراریست

صبح هم ماجرای ساده ایست

گنجشکها بی خودی شلوغش می کنندعمر من قد نمیدهد

به سفرت بگو كوتاه بیاید رد پاهایم را پاک می کنم

به کسی نگویید

من روزی در این دنیا بودم.

خدایا

می شود استعـــــفا دهم؟!

کم آورده ام ...!

میدانی رفیق . . . .

سردش بود . . .

دلم را برایش سوزاندم . . .

گرمش که شد با خاکسترش نوشت  :

خداحافظ . . .

و رفت . . .


_________________________________________________________________________________


عشق من :
نگو بار گران بودیم و رفتیم . . .
نگو نامهربان بودیم و رفتیم . . .
اخه اینها دلیل محکمی نیست . . .
بگو با دیگران بودیم و رفتیم . . .

__________________________________________________________________________________

دلتنگ شدن حس نبودن کسی ایست که . . .
تمام وجودت به یکباره تمنای بودنش را می کند . . .

________________________________________________________________________________

حرفهای دلم را هرگز کسی نفهمید . . .
فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید . . .
روزی که در زیر خاک گلویم را با تاراج میبرند. . .

_______________________________________________________________________________

کاش دنیا فقط چند ثانیه خفه میشد . . .
تا من با خودم گپی بزنم . . .
به هر عاشقی که مینگرم در شکایت است . . .
و من در حیرتم که لذت این دنیا به کام کیست ؟؟؟

_______________________________________________________________________________

کسی که یکبار رفته اگه هم برگرده. . .
یادت باشه که دیگه راه رفتن رو یاد گرفته رفیق . . .

_______________________________________________________________________________

چقدر دورتر از احساسم ایستاده ای . . .
از این فاصله تو حتی صدایم را نمیشنوی چه برسد به دلتنگی . . .

________________________________________________________________________________

عشق من . . .
مبادا گرفته باشی . . .
که شهری را به نماز آیات وا میدارم . . .

_______________________________________________________________________________

ابراهیم نیستم . . . .
اما غرورم رو قربانی کسی کردم که ارزش گوسفند هم نداشت. . .

________________________________________________________________________________

همین که هستی . . . همین که در سرای دلم راه میروی . . .
همین که گاهی پناه واژه هایم میشوی . . .
کافیست برای یک عمر آرامش . . .

________________________________________________________________________________

رفیق . . .
برای همه خوب باش . . .
آنکه فهمید همیشه کنارت خواهی ماند . . .
و آنکس که نفهمید روزی دلش برای خوبیهایت تنگ میشود . .


_____________________________________________________________________________

عشق من . . .
برایمن مهر در نگاه توست . . .
نه اول پائیز . . .

________________________________________________________________________________

به همه چیز عادت می کنیم

به داشته ها و نداشته هایمان

خیلی طول نمی کشد که

جلوی آینه زل بزنی به خودت

موهایت را کنار بزنی

و با خودت بگویی

اصلا مگر داشتی اش

مگر از اول بود ؟!

که بودن و نبودنش مهم باشد …

______________________________________________________________________
یه وقتا دلت طوری تنگ میشه که مغزت کاملا فلج میشه

بدی هاش یادت میره

نامردیش یادت میره

بی محبتی و رفتارسرد و تلخش یادت میره

وقتی با بیرحمی تنهات گذاشت یادت میره

فقط میگی خدایا یه دقیقه ببینمش این دل وامونده آروم شه...!_________________________________________________________________________________


اسم های مجازی

تصویر های مجازی

مشخصات مجازی

و در بین این همه چیزهای مجازی

تنها یک چیز حقیقت دارد

تنهایی من...


_________________________________________________________________________________


در آغوشـش میکشی

و محکم میفشاری اش به خـودت.....زل میزنی!!!

و به چشـمهایش خیره میشوی...به نگاهـش

آرام میگویی:با من بازی نکــن.

و او .......

و او درسـت همین کار را میکند!...!! 
موضوع: اشعار-قطعه های ادبی وسایر موضوعات،
[ یکشنبه 30 تیر 1392 ] [ 05:40 ب.ظ ] [ مهدی ]