تبلیغات
نامبر وان 1 NUMBER ONE - مطالب شهریور 1392

کمی دروغ بگو پینوکیو...!

کمی دروغ بگو پینوکیو...!

دروغ های تو قابل تحمل تر بود

به خاطر کودکی بود و شیطنت...

به خاطر این بود که

دنیای آدم ها را تجربه نکرده بودی

که ببینی یک دروغ چه ها میکند!!!

اینجا آدمها دروغشان به بهای یک زندگی تمام میشود

به بهای یک دل شکستن...!

اینجا دروغ ها باعث مرگ عشق و اعتماد میشود

اینجا آدم ها دروغ های شاخ دار میگویند

بعد دماغ دراز خود را جراحی میکنند...!

ادامه مطلب


موضوع: اشعار-قطعه های ادبی وسایر موضوعات،
[ دوشنبه 25 شهریور 1392 ] [ 07:29 ق.ظ ] [ مهدی ]