تبلیغات
نامبر وان 1 NUMBER ONE - مطالب بهمن 1393

دلم گرفته ای دوست
[ چهارشنبه 29 بهمن 1393 ] [ 09:36 ق.ظ ] [ مهدی ]

من با زخم زبونا رفیقم...

آهای روز گار به من نخند
دارم خرده های دلم را چسب میزنم
نخند...
من هم روزگاری داشته ام!!
باور نمیکنی؟؟
نگاهی به گذشته ام بینداز...
میبینی فقط خاطراتش مانده است!!!
دیدی حال من هیچ خندیدن ندارد...
خنده ام را باور نکن
من بدون گریه میمیرم..
نگاه کن...
چیزی درونم فروریخته است...
نه گریه شبانه ام
نه دردودل کردن با دیوار
نه دیوان فروغ
هیچ چیز آرامم نمیکند
اگر میتوانی راهم را نزدیک کن...
هر چه راه میروم نمیرسم...
نکند من باشد کلاغ آخر قصه ها!!!
تمام کن خدای من
من دیگر حال بازی کردن ندارم
از امتحان خسته شده ام
قبول دارم باختم
فقط مرا با خود ببر!!!
موضوع: اشعار-قطعه های ادبی وسایر موضوعات،
[ چهارشنبه 29 بهمن 1393 ] [ 09:14 ق.ظ ] [ مهدی ]

شیر....[ سه شنبه 28 بهمن 1393 ] [ 01:24 ق.ظ ] [ مهدی ]